Trèbol repens blanc nan

4,85

250 gr

Característiques: Planta de creixement baix. Excel·lent per praderies de sega o pasturatge. S’adapta a terrenys frescos i fèrtils encara que siguin poc profunds; en secà, en condicions favorables de pluviometria.

4,85