Au del paradís

Strelitzia nicolai , Strelitziaceae

A partir de 29,00

La Strelitzia Nicolai s’ha convertit en una de les plantes d’interior més espectaculars, tot i que també pot anar a l’exterior. Aquesta planta recorda al plataner per les seves grans fulles, que es van trencant amb l’aire i el seu propi moviment. Les enormes fulles poden superar el 1,5 metres de llarg, que fan atractiva la planta. L’exòtica flor d’aquesta planta apareix en exemplars ja madurs, i a l’interior floreixen amb dificultat.

Test decoratiu no inclòs.

Interior Interior
Exterior Exterior
Reg moderat i evitant embalssaments. Deixar que la primera capa de terra quedi seca.
Aguanta sol directe i no només claror. Evitar que passi massa fred.
1/mes
Àfrica del Sud
A l'exterior pot situar-se al sol, però millor evitar els rajos de sol més potents. És important que quedi protegida del vent, ja que les fulles es trencaran en excés, tot i que no es perjudicial per la planta. S'agraeix la pulverització de les seves fulles.
Dimensions
170-200 cm
Mida

S, M

Recomanem incloure

Informació addicional

Dimensions
170-200 cm
Mida

S, M