Aquaplant

1,25

Aquaplant és un producte format per l’associació d’aigua retinguda per microcristalls de cel·lulosa i enriquida amb elements nutritius, que aportaran la humitat i nutrients necessaris perquè la planta pugui sobreviure durant 30 dies sense necessitar cap tipus de manteniment.

Mode d’utilització:

  1. Regar la planta de forma abundant
  2. Realitzar un forat al substrat, entre el tronc i la paret del test
  3. Obrir Aquaplant i col·locar-lo al revés al forat sense retirar l’envàs

Dosificació:

  • Col·locar 1 Aquaplant cada 10 cm de diàmetre de test
1,25

Recomanem incloure