Floc de fusta

Floc de neu de fusta decoratiu, de 20 cm de diàmetre

Dimensions
20 × 3 × 20 cm

Recomanem incloure

Informació addicional

Dimensions
20 × 3 × 20 cm