Bacillus Thuringiensis

BioFlower , 20 g

Bacillus Thuringiensis és un insecticida natural en forma de grans solubles en aigua, efectiu contra larves de lepidòpters (papallones). Actuen per ingestió: una vegada que les larves ingereixen el producte deixen d’alimentar-se fins a morir. Respecta la fauna beneficiosa, no pertorbant l’equilibri ecològic; és inocu per l’home i la fauna terrestre i aquàtica. No deixa residus als cultius tractats (papallones)